“Pasakų namuko”  ikimokyklinio ugdymo programa užtikrina vaikams galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius, jų interesų plėtojimą ir naujų atradimą, konkrečiai kiekvienam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą.

Darželyje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Ugdomoji veikla atliepia ugdymosi poreikius, interesus bei galimybes yra tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybinga. Siūlomomis šiuolaikiškomis veiklomis ir ugdymo turinio naujovėmis vaikas kasdien skatinamas emocinei ir socialinei patirčiai įgyti.

Ugdymo turinys paremtas visuminiu pasaulio pažinimu, plėtojant ugdymui (si) būdingas kompetencijas (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę).

Ugdymo procese taikome papildomus metodus:

Žaidimas – žaidimų metu vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai gebėjimai. Žaisdami vaikai patiria naujų išbandymų, susipažįsta su pasauliu ir supančia aplinka, mokosi formuoti vertybines nuostatas, tapti atsakingas.

Pasakos – pasakos daro stiprią įtaką vaiko asmenybės raidai. Jos itin svarbios lavininat vaiko kūrybinę saviraišką. Knygų skaitymas, pasakų sekimas yra puikus būdas sustiprinti vaiko ir suaugusiųjų emocinius ryšius, lavinti vaiko vaizduotę, ugdyti dorines nuostatas, estetinį skonį, jautrumą kalbos grožiui. Pasakų dėka vaikai geba klausytis, kalbėti, bando skaityti, rašyti, išreikšti save bendraujant su kitais. Ima tyrinėti ir atrasti kitą pasaulį. Mokosi gyventi ir būti greta, kartu.

STEAM – skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM sričių  ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus.  Tyrinėdami vaikai tampa aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Tam, kad tyrimas pavyktų, jie turi susikaupti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai. Tai – svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam vaikui, kuris pasižymi padidėjusiu judrumu, siekia greito rezultato.

Mąstymo žemėlapiai – padeda vystyti aukštesnius mąstymo gebėjimus. Tai vaizdinis ugdymo (si) įrankių rinkinys, padedantis pačiam vaikui susikurti, suprasti ir įsisavinti temą, bei generuoti idėjas. Kurdami mąstymo žemėlapius, vaikai natūraliai grafiniais vaizdais, sutartiniais ženklais, raidėmis, žodžiais, piešiniais perduoda savo mintis, jausmus, žinojimą, patirtį. Kurdami žemėlapiusvaikai turi galimybę veikti kartu, o tai taip pat skatina vaiko kalbos raidą.

 

Darželyje vaikučiai mokosi dainelių su Donata Virbilaite (įskaičiuota į ugdymo kainą).

** Mokosi pažinti gamtą su girininku Raimundu  “Pasimatuok eigulio kepurę” (įskaičiuota į ugdymo kainą)

***Tai pat vyksta ir papildomi užsiėmimai (mokama atskirai) – šokių, menų, sporto, anglų kalbos. Tėveliams pageidaujant yra įtraukiami ir kitokie užsiėmimai.