„Pasakų namuko“

ikimokyklinis ugdymas Vilniuje

užtikriname vaikams galimybę rinktis veiklą pagal poreikius, jų interesų plėtojimą ir naujų atradimą, konkrečiai kiekvienam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą.

Aplinka, veikla ir ugdymo turinys

Darželyje kuriama jauki, saugi, estetiška aplinka, pritaikyta vaikų poreikiams. Ugdomoji veikla atliepia ugdymosi poreikius, interesus bei galimybes yra tikslinga ir veiksminga, įvairi ir kūrybinga. Siūlomomis šiuolaikiškomis veiklomis ir ugdymo turinio naujovėmis vaikas kasdien skatinamas emocinei ir socialinei patirčiai įgyti.

Ugdymo turinys paremtas visuminiu pasaulio pažinimu, plėtojant ugdymui (si) būdingas kompetencijas (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę).

Apie ugdyma darželyje

Ugdymo procese taikome papildomus metodus:

Žaidimas

Tai pagrindinis vaikų ugdymosi metodas, svarbi vaikų kultūros dalis. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai gebėjimai. Žaisdami vaikai patiria naujų išbandymų, susipažįsta su pasauliu ir supančia aplinka, mokosi formuoti vertybines nuostatas, tapti atsakingas.

Pasakos

Pasakos daro stiprią įtaką vaiko asmenybės raidai. Jos itin svarbios lavininat vaiko kūrybinę saviraišką. Knygų skaitymas, pasakų sekimas yra puikus būdas sustiprinti vaiko ir suaugusiųjų emocinius ryšius, lavinti vaiko vaizduotę, ugdyti dorines nuostatas, estetinį skonį, jautrumą kalbos grožiui. Pasakų dėka vaikai geba klausytis, kalbėti, bando skaityti, rašyti, išreikšti save bendraujant su kitais. Ima tyrinėti ir atrasti kitą pasaulį. Mokosi gyventi ir būti greta, kartu.

STEAM

Skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM sričių ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus. Tyrinėdami vaikai tampa aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Tam, kad tyrimas pavyktų, jie turi susikaupti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai.

Reggio Emilia

Integruojant į vaikų ugdymą Reggio Emilia idėjas, daug dėmesio skiriama jų kūrybinių sugebėjimų lavinimui. Kuriantis darželinukas visuomet turi teisę pasirinkti reikiamas medžiagas ir priemones, kurių jo aplinkoje yra daug ir pačių įvairiausių. Neretai vaikui primetama, kad reikia piešti konkrečia priemone ar gaminti iš konkrečios medžiagos. Tačiau jis pats turi atrasti būdus, kurie tinkamiausi išreikšti jo idėją. Projektinė veikla, atviri santykiai ir partnerystė tarp tėvų, pedagogų ir vaikų, jų dalyvavimas tiriant aplinką, kartu ieškant pamąstymų ir diskusijų temų. Veiklos tęstinumas ir bendruomeniškumas yra svarbūs šios sistemos požymiai.

Darželyje vaikučiai mokosi dainelių su Donata Virbilaite (įskaičiuota į ugdymo kainą).

Mokosi pažinti gamtą su girininku Raimundu  “Pasimatuok eigulio kepurę” (įskaičiuota į ugdymo kainą)

Tai pat vyksta ir papildomi užsiėmimai (mokama atskirai) – šokių, menų, sporto, anglų kalbos. Tėveliams pageidaujant yra įtraukiami ir kitokie užsiėmimai.