“Pasakų namuko”  ikimokyklinio ugdymo programa užtikrina vaikams galimybę rinktis veiklą pagal interesus ir poreikius, jų interesų plėtojimą ir naujų atradimą, konkrečiai kiekvienam amžiaus tarpsniui svarbių vaiko gebėjimų nuoseklų ugdymą.

      Ugdymo programa paremta Reggio Emilia sistema. Šios sitemos įkvėpėjas yra pedagogas Loris Malaguzzi,  teigiantis, kad vaikas turi mažiausiai šimtą kalbų. Tai – menas, muzika, šokis, konstravimas, rašymas, kalbėjimas, dainavimas, drama, šešėlių teatras… Reggio Emilia ugdymo sistema labai natūrali, neapsunkina vaiko.  Vaiko ryšys su pasauliu kuriamas nuo pat pirmos dienos. Vos tik atėjęs į darželį, vaikas patenka į natūralią aplinką. Čia jis yra labai gerbiamas, mylimas, svarbus. Sistema lavina vaiko vaizduotę, skatina ieškoti būdų sau padėti. Juk kai tu gali sau padėti, esi kūrybingas, tau visada bus lengva rasti sprendimą. 

      Ugdymo programa lanksti, papildoma naujomis idėjomis pagal vaikų poreikius, todėl leidžia mažyliams natūraliai vystytis. Dienos tvarkaraštis leidžia vaikams patiems nustatyti savo tempą, paliekama pakankamai laiko baigti užsiėmimus. Numatytas veiklas galima keisti, o užduotys gali kilti atsitiktinai. Vaikai išreiškia save įvairiausiais būdais, todėl grupėje naudojamos įvairiausios priemonės. Saviraiška integruota į visą ugdymosi procesą.

      Projektinė veikla yra itin prasminga Reggio Emilia ugdymo sistemos dalis. Ji yra sąmoningai orientuota ieškoti atsakymų į klausimus, kurie gali iškilti vaikams, auklėtojams ir tėvams. Projekto tikslas – daugiau sužinoti apie tą temą, o ne išgirsti auklėtojo parengtus atsakymus.  Projektai suteikia vaikams galimybę tapti tyrėjais.

     Pedagogai nuolat stebi vaikus ir fiksuoja jų veiklą įvairias būdais – užrašais, fotografijomis, garso įrašais, filmuota vaizdo medžiaga. Dokumentavimas padeda pedagogui pažvelgti į savo ir vaikų darbą iš šalies, jį įvertinti, pastebėti klaidas ir pasiekimus ir taip kartu augti bei tobulėti. Kiekvieno vaiko kalbos, meno darbeliai, diskusijos, užduotys kaupiamos visus metus. 

     Šeima neatskiriama ugdymo proceso dalis, vaiko ir tėvų gerovė yra glaudžiai susijusios. Tėvai dalyvauja kasdienos užsiėmimuose, aptaria vaikų reikalus su pedagogais. Nuolatinis tėvų palaikymas padeda gerinti vaikų gerovę ir saugumą.

     Natūralus apšvietimas, harmoningos spalvos, patogios vietos ir kokybiškos priemonės – tokia ugdymo įstaigos aplinka ne tik primena namus, bet ir skatina kūrybą ir pažinimą.  

 

 

Darželyje vaikučiai mokosi dainelių su Donata Virbilaite (įskaičiuota į ugdymo kainą).

** Mokosi pažinti gamtą su girininku Raimundu  “Pasimatuok eigulio kepurę” (įskaičiuota į ugdymo kainą)

***Tai pat vyksta ir papildomi užsiėmimai (mokama atskirai) – šokių, menų, sporto, anglų kalbos. Tėveliams pageidaujant yra įtraukiami ir kitokie užsiėmimai.