Tai atvira, šiuolaikiška, sekanti visuomenės bei technologijų pokyčius, nuolat besimokanti ugdymo įstaiga vaikui, šeimai, bendruomenei.
Mūsų „Pasakų namuke“ namuke vaikai jaučiasi saugūs, daug juda, žaidžia, bendrauja su bendraamžiais, būna kolektyve, perima kitų vaikų patirtį, išlaiko individualumą, išsaugo savąjį „aš“. Vaikams sudarome sąlygas rinktis veiklą pagal pomėgius, individualius gebėjimus, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių jėgų ir galimybių.

Pagrindinės veiklos kryptys – sveikas gyvenimo būdas nuo vaikystės, emociškai saugios ir ramios ugdymosi aplinkos kūrimas; vaiko mąstymo stimuliavimas per kalbą ir „Mąstymo žemėlapius“; informacinių komunikacinių technologijų diegimas.

Prioritetai:
1. Sveika gyvensena nuo vaikystės.
2. Kokybiškos ugdymo paslaugos.
3. Palankus vaikams ir darbuotojams mikroklimatas, vyraujant darnai, savitarpio supratimui ir susitarimams.
4. Edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas ir tenkinant ugdytinių poreikius.

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Vaikų darželis „Pasakų namukas“ veikia turėdamas reikalingus dokumentus vykdyti ikimokyklinę veiklą:
1. Leidimas–higienos pasas Nr. LHP.10-440 (16.8.1.10.11)
2. Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas Nr. 69M2-4031

Parašykite komentarą