Vaikų draudimas

vaiku-darzelis-pasilaiciuose-saugumas .....Norime pasidžiaugti ir informuoti, jog visi mūsų darželio vaikučiai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darželyje. Vaikučiai yra apdrausti nuo 6val. ryto iki 19:30val.      Sutartis yra sudaryta su ADB "Gjensidige". Draudimo liudijimas GJELT  Nr. 2273423 Būkime saugūs bei jauskimės atsakingi už aplinkinius.