Vizija, Misija, Tikslai

Pasaku namukas_logo_mini                                                                Vizija

„Pasakų namukas“ – atvira, šiuolaikiška, nuolat besimokanti, teikianti kokybiškas paslaugas įstaiga vaikui, šeimai, bendruomenei.

Misija

Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, mokyti sveikos gyvensenos bei ekologiškumo principų.

Tikslai

  • Auginti sveiką, fiziškai ir psichiškai stiprų vaiką.
  • Padėti vaikui išreikšti save, pažinti ir suprasti supantį pasaulį, suteikti kūrybos džiaugsmą per žaidimą.
  • Siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas įvairiai vaiko veiklai (žaidimams, bandymams, tyrinėjimams, poilsiui).
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, saviraišką, kūrybingumą per aktyvią paties vaiko veiklą ir stebint suaugusiuosius.
  • Sudaryti lygias galimybes, optimalias socializacijos ir ugdymosi sąlygas visiems
  • Diegti sveikos gyvensenos bei ekologiškumo principus.

Pasaku namukas_logo_mini

    Vaikų darželio „Pasakų namukas” veikla orientuota į sveikos gyvensenos principų diegimą, ekologinį švietimą, rūšiavimą, kultūringo elgesio mokymą. Mūsų namuke vaikai mokosi sveikai maitintis. Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai, ypač buvimui gryname ore.
   Mes rūpinamės savo vaikučių mityba bei sveikata. Nuolat dalyvaujame ir semiamės žinių bei patirties „Sveikatiados” rengiamose konferencijose, prisidedame prie projektų įgyvendinimo. Visas įgytas žinias taikome praktiškai.
    Darželyje kruopščiai planuojame grupių aplinkas, kuriose yra sudarytos palankios sąlygos įvairiai vaikų veiklai: žaidimams, bandymams, ugdymuisi, tyrinėjimams, poilsiui. Skatiname vaikų savarankiškumą, kūrybingumą per aktyvias paties vaiko veiklas bei ugdomąsias veiklas kartu su auklėtojomis. Darželyje pratiname vaikučius rūšiuoti atliekas; mokome, kad kiekvienas galime prisidėti prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo. Mūsų pedagogai kartu su vaikais kuria žaisliukus, panaudodami įvairias dėžutes, ritinėlius ir pan.
   Taip pat rūpinamės tinkamu fiziniu vaikučių vystymusi bei tuo, kad jie pakankamai judėtų. Rūpinamės jų sveikata plačiąja prasme: fizine, psichine ir socialine. Nuolat žaidžiame sportinius žaidimus: įveikiame kliūtis, šliaužiame tuneliu, ropojame kaip vabaliukai, šokame, improvizuojame. Lauko žaidimai – neatskiriama dienos dalis. Vaikai išmoksta bendrauti, domėtis gamta bei įgyja gamtos pažinimo įgūdžių. Veikla lauke aktyvina mažųjų ir didžiųjų raumenų darbą. Kūrybingumą lauke skatina vaidmeniniai žaidimai. Būdami lauke mes skaičiuojame akmenukus, uostome gėlytes, čiupinėjame įvairius pagaliukus, statome smėlio pilis, piešiame gražiausius piešinukus, klausomės paukščiukų čiulbesio, stebime praskrendančius lėktuvus.