Vizija, Misija, Vertybės

      Pasaku namukas_logo_mini                         

                    Vizija

„Pasakų namukas“ - atvira, šiuolaikiška, nuolat besimokanti, teikianti kokybiškas paslaugas įstaiga vaikui, šeimai, bendruomenei.

Misija

Įgyvendinti ugdymo programas, orientuotas į vaiko asmenybės vystymąsi, jo poreikius bei gebėjimus, taikant „Geros pradžios“ ugdymo metodiką.

Vertybės

“Pasakų namuke“ vaikas – pats svarbiausias asmuo:
  •  kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, jam sudarytos visos sąlygos augti, skleistis jo kūrybiniam mąstymui, saviraiškai, būti mylimam ir jaustis svarbiam;
  • sudaromos galimybės reikšti savo nuomonę, rinktis veiklą pagal poreikius, pomėgius ir gebėjimus, lavėti tiek, kiek kiekvienas turi prigimtinių galių;
  • skatinamas vaiko savarankiškumas tose srityse, kur gebėjimai geriau susiformavę ir teikiama didesnė pagalba mažiau išlavėjusių gebėjimų ugdymui/si;
  •  kuriama, visapusišką vaiko ugdymąsi skatinanti sveika ir saugi, provokuojanti vaiką naujai kūrybinei patirčiai, suteikianti džiaugsmą, smalsumą ir idėjas saviraiškai, edukacinė aplinka.