Apie mus

“Pasakų namuko”:

Vizija – atvira, nuolat besimokanti, teikianti kokybiškas paslaugas įstaiga vaikui, šeimai, bendruomenei.

Misija – formuoti gebėjimą rinktis sveikos gyvensenos principus.


Pasaku namukas_logo_mini

    Vaikų darželio „Pasakų namukas” veikla orientuota į sveikos gyvensenos principų diegimą, ekologinį švietimą, rūšiavimą, kultūringo elgesio mokymą. Mūsų namuke vaikai mokosi sveikai maitintis. Daug dėmesio skiriama sportinei veiklai, ypatingai buvimui gryname ore.
   Mes rūpinamės savo vaikučių mityba bei sveikata. Nuolat dalyvaujame ir semiamės žinių bei patirties „Sveikatiados” rengiamose konferencijose, prisidedame prie projektų įgyvendinimo. Visas įgytas žinias taikome praktiškai.
    Darželyje kruopščiai planuojame grupių aplinkas, kuriose yra sudarytos palankios sąlygos įvairiai vaikų veiklai: žaidimams, bandymams, ugdymuisi, tyrinėjimams, poilsiui. Skatiname vaikų savarankiškumą, kūrybingumą per aktyvias paties vaiko veiklas bei ugdomąsias veiklas kartu su auklėtojomis. Darželyje pratiname vaikučius rūšiuoti atliekas; mokome, kad kiekvienas galime prisidėti prie švaresnės aplinkos ir ekologiškesnės ateities kūrimo. Mūsų pedagogai kartu su vaikais kuria žaisliukus, panaudodami įvairias dėžutes, ritinėlius ir pan.
   Taip pat rūpinamės tinkamu fiziniu vaikučių vystymusi bei tuo, kad jie pakankamai judėtų. Rūpinamės jų sveikata plačiąja prasme: fizine, psichine ir socialine. Nuolat žaidžiame sportinius žaidimus: įveikiame kliūtis, šliaužiame tuneliu, ropojame kaip vabaliukai, šokame, improvizuojame. Lauko žaidimai – neatskiriama dienos dalis. Vaikai išmoksta bendrauti, domėtis gamta bei įgyja gamtos pažinimo įgūdžių. Veikla lauke aktyvina mažųjų ir didžiųjų raumenų darbą. Kūrybingumą lauke skatina vaidmeniniai žaidimai. Būdami lauke mes skaičiuojame akmenukus, uostome gėlytes, čiupinėjame įvairius pagaliukus, statome smėlio pilis, piešiame gražiausius piešinukus, klausomės paukščiukų čiulbesio, stebime praskrendančius lėktuvus.


Vaikų darželis “Pasakų namukas” veikia turėdamas reikalingus dokumentus vykdyti ikimokyklinę veiklą:

  • Leidimas-Higienos pasas Nr. LHP.10-440 (16.8.1.10.11)
  • Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas Nr. 69M2-4031

.

.